, n2000  g: >,  =

2005 3|9  a2008 3| g: >> ,2012 +s|,u g , Giafranca Ostini, Angelo Loforese, Enza Ferrai Daniela Dessi!u8 q,109 Ottavio Ziino" q,6 MagdaOlivero n 30pPremio Boni q pOMEGA q5! 8>: -r 0>s,s5: Parco Musicale ,Teatro dal Verme,Morlacchi>:, >:Stradella>:, Goldoni>:,  , Taormina   8 5 !s>?}k  ᷵  c᷵#  !졶 ᷵0 㬡|wu!7 n| 2㬡 !4 vwq1 u9>  5sc5q }3( c? uk5   >( ᣡ
ֻ